В периода 7-8 април 2022 г. представители на екипа ни се включиха във втора партньорска среща, реализирана в рамките на проект MoBlend проведена в красивия полски град Rzeszów.

В рамките на срещата, заедно с колеги от Италия, Полша, Република Хърватска и Гърция обсъдихме напредъка с изготвянето на двата основни продукта по проекта (обучителния курс и дигиталната платформа за провеждане на виртуални стажове Assessment Tool+) кампанията за популяризиране на проектните дейности, напредъка с проучването, което реализираме в рамките на проекта, както и структурата на колекцията с добри практики в сферата на онлайн обучението.