MoBlend – Образователен ресурс за подобряване на виртуалното и комбинирано практическо обучение в сферата на ПОО

№ на проекта 2020-1-IT01-KA226-VET-009074

Проект MoBlend се реализира в рамките програма Еразъм+: KA226 – Партньорства за подобряване възможностите за реализиране на образователни дейности в областта на ПОО в дигитална среда в отговор на пандемията от COVID-19

Период на изпълнение: март 2021 г. – февруари 2023 г.

Проект MoBlend е създаден в отговор на пандемията COVID-19, която силно засегна не само икономическия живот, но и обучението, насочено към създаване на практически умения. Поради въведените противоепидемични мерки (локдаун) много компании трябваше временно да спрат дейността си (или да намерят начини да я извършват онлайн). По този начин стана невъзможно за учениците от ПОО да се включат в стажове и възможности за провеждане на обучение в реална работна среда.

Основната цел на MoBlend е да подобри качеството на виртуалните и смесените практически ориентирани обучителни дености, както и да гарантира равен достъп до този вид дейности, особено за ученици в неравностойно положение и/или специални потребности.

Конкретните цели на проекта включват:

  • Подкрепа за обучаемите и преподавателите в областта на ПОО, както и менторите на работното място за подобряване на качеството на виртуалното и смесено практическо обучение чрез проектирането на специален курс за обучение по цифрови инструменти и методи използвани в тези типове обучение
  • Насърчаване на приобщаването на виртуалното и смесено практическо обучение чрез проектирането на специален и лесен за употреба инструмент за оценка и валидиране на опита, придобит от обучаемите в рамките на ПОО
  • Задълбочаване интереса и доверието към виртуалното и смесено практическо обучение, утвърждавайки тяхната стойност и съответствие на изискванията на пазара на труда
  • Развитие на трансграничното и между-секторно взаимодействие с цел създаване на иновативни приложения за виртуално и смесено практическо обучение, съобразено с нуждите на учениците в неравностойно положение и/или специални потребности, дори след ерата на COVID-19.

Партньори: 

International College  (България)

Istituto per la Formazione, l’Occupazione e la Mobilità (IFOM) (Италия)

EUROPROODOS EKPEDEUTIKOS OMILOS (Гърция)

Tehnička škola Sisak (Хърватска)

DANMAR COMPUTERS SP ZOO (Полша)

ОБРАТНО КЪМ ПРОЕКТИ