Международен Колеж

    ул. България №3,

    9300 гр. Добрич

    тел: +(359) 58 655 626

    e-mail: i_college@mk-edu.eu