Последните три дни бяха доста интензивни и ползотворни, тъй като се състоя съвместното обучение на персонала на партньорите по проект VET@HOME.

Участниците ни са може би уморени, но все още усмихнати, защото научихме много за това как да проектираме и създаваме дигитално учебно съдържание за провеждане на виртуално практическо обучение за готвачи. Платформата ни беше тествана чрез редица дейности, включително разработване на концепции, оценка на качеството и дори готвене на живо на няколко места едновременно.

Съдейки по резултатите, разликите в крайното ястие са пренебрежимо малки, така че считаме експеримента за успешен! 😊😊

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.