Ние сме една от малкото образователни институции в страната, лицензирани да провеждат курсове за придобиване на квалификацията „корабен готвач“.

Според Международната морска трудова конвенция и заповед № 118/2013 на Морска администрация, позицията „корабен готвач“ може да бъде заемана единствено от квалифициран персонал, притежаващ сертификат за придобита квалификация, издаден от Изпълнителна агенция „Морска администрация“. Единствено институциите, одобрени от Морска администрация могат да провеждат обучения за придобиването на такъв сертификат. Към момента ни е сме една от малкото образователни институции в България, които притежават лиценз по заповед № 3-324/07.10.2013 на изпълнителния директор на Морска администрация.

След успешното преминаване на курса, участниците получават международен сертификат за професионална квалификация „корабен готвач“

Броят на учебните часове може да варира между 191 и 484, в зависимост от предварително придобитите квалификации в сферата на готварството. Целият курс може да бъде с продължителност до 3 месеца.

Примерни учебни програми, според придобитата до момента квалификация

Варианти на обучение

Хорариум
(уч. часа)

Цена

1.

Пълен курс  на обучение (без предварително придобита квалификация)

484

800 Евро

2.

За лица, които са преминали успешно тест по английски език в системата Марлинс”.

446

760 Евро

3.

За лица, придобили втора степен на професионална квалификация по специалността Производство на хляб и хлебни изделия”, код 5410301

351

600 Евро

4.

За лица, придобили втора степен на професионална квалификация по специалността  Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701

191

400 Евро

5.

За лица, притежаващи друга сходна квалификация в съответствие с учебния план и Националния стандарт.

Според изучаваните предмети

Цената ще се формира индивидуално

Занятията се провеждат в нашите модернизирани бази в Добрич и Варна. За участниците от други градове можем да предоставим и общежитие в сградата на колежа.

Обучението може да се провежда на български и на английски, което го прави достъпно за участници от страната и чужбина.

Формуляр за кандидатстване (на български)

Application form (in English)

За повече информация и кандидатстване: marine.academy@vumk.eu