Основни теми и практически задачи:

  • Основи на Дизайна
  • Въведение в растерна и векторна графика
  • Комбинаторика и цветознание
  • Дизаин и електронен маркетинг, корпоративна идентичност
  • Обработка на изображения
  • Предпечатна обработка

Общ xорариум на обучението: 45 часа

Група между 6 и 15 души

Преминалите обучението придобиват основополагащи теоретични и практически знания и умения необходими за графичния дизайн. Процесът на обучение е практически насочен към всеки обучаем за формирането на умения за работа с графични програми, цветове и композиция. Обучението включва групови проекти, изпълнение на екипни и индивидуални творчески задачи.

Регистрирай се