На тази страница можете да откриете повече информация за кетъринг услугите, предлагани от Международен колеж ООД
Училищно хранене: Международен френски лицей – Варна