Работата по проект MoBlend тече с пълна сила и ето че с колегите отново се срещаме, този път в красивият град Коринт в Гърция. В рамките на срещата прегледахме изпълнените до момента дейности и обсъдихме финални детайли относно двата основни резултата на проекта:

– курсът MoBlend, основан на концепцията за видео-педагогиката, който има за цел да предостави основните инструменти и дигитални умения за провеждане на виртуални или смесени стажове в областта на професионалното образование и обучение (ПОО)

– инструментът за оценка Assessment Tool +, представляващ интуитивен и лесен за използване инструмент за измерване и документиране на резултатите от проведени виртуални стажове и мобилности в сферата на професионалното образование и обучение.

Съвсем скоро ще ги споделим с вас, така че следете страницата ни, за да сте първите, които ще ги видите!