На 15-16 декември 2021 г. проведохме първата си транснационална партньорска среща в рамките на проекта VET@HOME на живо. Срещата беше под формата на уоркшоп, който позволи на партньорите да споделят и обсъдят резултатите от проучването за осъществимост (проведено на национално ниво в страните партньори) и да се съсредоточат върху разработването на първите варианти на примерната учебна програма, базирана на модули (Р1).

Концепцията за разработване на втория резултат – платформата за електронно обучение VET@HOME за провеждане на виртуални курсове за практическо обучение (Р2) – също беше представена и разгледана от консорциума. Домакин на събитието беше Proandi Consultores Associados Lda в красивия град Повоа де Варзим, Португалия.

Всички партньори (присъединили се както на място, така и онлайн) проведоха ползотворна дискусия относно напредъка на проекта и планирането на детайлите и сроковете на предстоящите дейности.Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.