На 18 и 19 ноември представители на Международен колеж взеха участие в първата транснационална партньорска среща по проект MoBlend, която се проведе в Болоня (Италия). Домакин на срещата беше Istituto per la Formazione, l’Occupazione e la Mobilità (IFOM), водещ партньор по проекта.

Това беше едно наистина вдъхновяващо и продуктивно събитие за всички участници, и значително улесни сътрудничеството между организациите-партньори, които имаха възможността да подготвят подробен план за изпълнение на проектните дейности.


Проект MoBlend е създаден в отговор на пандемията COVID-19, която силно засегна не само икономическия живот, но и обучението, насочено към създаване на практически умения. Основната му цел е да подобри качеството на виртуалните и смесените практически ориентирани обучителни дейности, както и да гарантира равен достъп до тях, особено за ученици в неравностойно положение и/или специални потребности.