Период на изпълнение: 03.08.2020 – 02.06.2022

Бенефициент: Академика ВУМ ООД

Проектът е финансиран от Агенцията за хора с увреждания

Проект с регистрационен номер № 02-ЦЗЗ/07.04.2020 г. „Клуб за устойчиво хранене и защитена заетост „Кредо““  има за цел да изгради и предостави работни места на минимум петнадесет лица с две или повече трайни увреждания над 50% намалена работоспособност.

Основните дейности по проекта са разделени в две основни направления:

 1. Инвестиционни дейности за създаване на Центъра за защитена заетост – заведение за бързо хранене тип Бистро (адаптиране на пространството, закупуване и монтиране на специализирано вътрешно обзавеждане и техника за нуждите на ЦЗЗ
 2. Слединвестиционни дейности
 • осигуряване на заетост на минимум петнадесет лица от целевата група
 • подкрепящи услуги:
  • трудово наставничество,
  • психологическа подкрепа,
  • придобиване на професионални умения в областта на кулинарията (организиране и провеждане на специализирани курсове по избрана от участниците тематика: сладкарство, паста, хлебарство, пица клас и др. с последващо сертифициране,
  • провеждане на чуждоезиково по английски или испански език (по избор на участниите)
  • осигуряване на подходящ персонал за реализиране на подкрепящите услуги
  • осигуряване на трудово посредничество и подпомагане представителите на целевата група за намиране и започване на работа в специализирана и обичайна работна среда

ПАРТНЬОРИ

Международен колеж 

Висше училище по менджмънт

Фейсбук страница: https://www.facebook.com/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%92%D0%A3%D0%9C-%D0%9E%D0%9E%D0%94-101908774810097 

Обратно към Проекти