Вчера се проведоха не едно, не две… а цели 3 събития за представяне и разпространение на резултатите от проекта.

Бяха организирани три национални конференции за популяризиране на инициативата VET@HOME и споделяне на постиженията на проекта, както следва:

– във Варна, България, организирана от Международен Колеж

– в Тетово, Република Северна Македония, организирана от ZDRUZENIE INSTITUT ZA RAZVOJ NA ZAEDNICATA (CDI)

– в Сарагоса, Испания с домакинството на  Fase.net

Тези събития отбелязаха официалния край на проекта VET at HOME и обединиха представители на заинтересованите страни в проекта около общата цел да се въведе нов подход към виртуалното практическо обучение в ПОО по кулинарни изкуства.

Ако сте пропуснали събитията, можете да ги гледате в предишните публикации на Фейсбук страница на проекта в споделените от партньорите записи от излъчванията на живо.

Въпреки че нашият проект приключи, ние ще продължим да популяризираме резултатите от проекта и да информираме аудиторията си за последните новости при въвеждане на дигиталното практическо професионално образование и обучение в политиките и образователните системи на ЕС.

Оставаме на разположение!🙂

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.