Отново сме тук с третия бюлетин на проекта.

Както ви информирахме в предишните два електронни бюлетина, нашата инициатива VET@HOME има за цел да създаде и пилотира модулен модел на учебна програма за провеждане на виртуални курсове по практическо професионално образование и обучение (ПОО) по професията “Готвач”. Продължаваме с усилената работа по проекта, за да постигнем поставените цели.

В това издание ще научите повече за новите тенденции на пазара на труда, за необходимостта от адаптиране на професионалното образование и обучение, какъв ще бъде приносът на проекта VET@HOME и какво още предстои в последните месеци от неговото изпълнение.

Тази и още интересна информация можете да намерите в бюлетина, който е достъпен по-долу, както и ако ни последвате във Фейсбук!


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.