Модул 1: Ориентиране в интерфейса и менюто на програмата

  • Интерфейс на програмата; меню
  • Работа с менюта; работни менюта

Модул 2: Ориентиране в инструментите и опциите на програмата

  • Работа с лентата с опции; инструменти и работа с тях; мрежа; водачи; палитра опции
  • Използване на палитри; използване на контекстни менюта; използване на стилове на инструмента

Модул 3: Използване на инструментите и опциите на програмата

  • Подготовка на работното платно и модифициране на работното платно, избор на цвят; характеристики на цветовете; цветови баланс; корекции и филтри на цветове и тонове

Модул 4: Създаване и корекции на графика

 

Общ xорариум на обучението: 45 часа

Група между 6 и 15 души

 

Преминалите обучението получават ключови компетенции – знания и умения за работа с информационни технологии и специализиран софтуер.

Обучението се извършва в модерна технологично оборудвана среда – компютри и периферни устройства, интернет връзка. За всеки обучаван се предвижда самостоятелно работно място.

Акцентите в темите за упражненията ще се избират съобразно нуждите и интересите на обучаваните. Времето за упражнения е предвидено за индивидуална работа със самия софтуер.