Модул 1: MS PowerPoint – компютърни презентации

Създаване на презентация, форматиране, анимиране, звук и настройки

 Модул 2: MS Publisher – рекламни материали

Видове публикации, шрифтове, цветови схеми, дизайнерски схеми, форматиране на текст и др.

 

Общ xорариум на обучението: 45 часа

Група между 6 и 15 души

 

Преминалите обучението получават ключови компетенции – знания и умения за съставяне на презентации и рекламни материали чрез употреба на специализиран софтуер. Основните познания и компетентности са концентрирани върху :

  • Особености при използване на MS PowerPoint;
  • Въвеждане на текст, снимки, анимации;
  • Коригиране и обработване на текст, снимки, анимации;
  • Въвеждане на звук в презентацията и придаване на завършен вид;
  • Особености при използване на MS Publisher;
  • Въвеждане на текст, снимки;
  • Коригиране и обработване на текст, снимки;
  • Създаване на визитни картички, плакати, брошури;

Акцентите в темите за упражнения ще се избират съобразно нуждите и интересите на обучаваните. Времето за упражнения е предвидено за индивидуална работа със самия софтуер.

Регистрирай се