Модул 1: Въведение

Модул 2: Електронна търговия

Модул 3: Електронен маркетинг

Модул 4: Практика по е-маркетинг и е-търговия

 

Общ xорариум на обучението: 45 часа

Група между 6 и 15 души

 

Същността на електронния маркетинг и електронната търговия се изразява в използването на Интернет за реклама и продажба на продукти и услуги. Световна тенденция през последните години е електронния пазар да нараства с бързи темпове, което обяснява защо много фирми се насочват към създаване на електронни версии на своите магазини, офиси, складове, туристически обекти и др.

Този курс дава възможност на обучаемите:

  • да се запознаят с основите на е-търговията и е-маркетинга;
  • да придобият важни знания за влиянието на е-търговията върху съвременната търговия и мястото на он-лайн консуматора;
  • да използват Интернет и похватите на е-търговията и е-маркетинга за контакт с потенциални/съществуващи клиенти и компании;
  • да използват възможностите на Интернет за реклама, за привличане и задържане на лоялна и информирана аудитория;
  • да създадат и развият свой собствен „Електронен /Интернет/ магазин”;
  • да повишат своите продажби, използвайки съвременните информационни технологии
Регистрирай се