Международен колеж се включи към проекта на Министерство на образованието и науката „Студентски практики – Фаза 2“ в ролята на обучаваща организация.

Основна цел на проекта е да се подпомогне придобиването на практически опит от страна на студентите още по време на обучението им. По този начин следва да се стимулираме нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането. Участие в проекта могат да вземат всички действащи студенти от висшите училища-партньори по проекта . Практическото обучение се провежда за 240 астрономически часа в рамките на не повече от 6 месеца. При успешно провеждане на практиката студентите получават стипендия в размер на 600 лв.

В ролята си на обучаваща организация Международен колеж предлага възможност на студенти, обучаващи се в направления „Туризъм“ и „Администрация и управление“ да проведат своето практическо обучение в нашите обекти във Варна и Добрич.

Актуалните ни обяви, заедно с примерни учебни програми, можете да откриете на проекта „Студентски практики“

(посочените учебни планове са примерни и могат да бъдат коригирани съгласно изискванията на академичния наставник определен за всеки студент)

За повече информация можете да посетите официалния сайт на проект Студентски практики: https://praktiki.mon.bg/