Академика – ВУМ е съвместен проект на Международен Колеж и Висше училище по мениджмънт, който цели изграждането на ново и модерно бистро в центъра на Варна, работещо според принципите на устойчивото и здравословното хранене. Другата ни важна мисия е да осигурим защитена заетост на лица, които имат ограничен достъп до пазара на труда.