Центърът за професионално обучение към Международен колеж предлага обучение по редица професии и специалности, регламентирани в националния класификатор на професиите.

За да намерите желаната от вас специалност, използвайте полето за Търсене или пълния списък по-долу.

Професия Електромонтьор (код 522020)

Специалност 5220201 Електрически машини и апарати – II степен на професионална квалификация

Специалност 5220204 Електрообзавеждане на производството – II степен на професионална квалификация

Специалност 5220209 Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника – II степен на професионална квалификация

Специалност 5220210 Електрически инсталации – II степен на професионална квалификация

Специалност 5220211 Електродомакинска техника – II степен на професионална квалификация

Професия Монтьор по комуникационни системи (код 523020)

Специалност 5230201 Радио и телевизионна техника – II степен на професионална квалификация

Специалност 5230202 Телекомуникационни системи – II степен на професионална квалификация

Професия Техник на компютърни системи (код 523050)

Специалност 5230501 Компютърна техника и технологии – III степен на професионална квалификация

Професия Оператор в хранително - вкусовата промишленост (код 541020)

Специалност 5410201 Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи – II степен на професионална квалификация

Специалност 5410202 Производство и преработка на мляко и млечни продукти – II степен на професионална квалификация

Специалност 5410203 Производство на месо, месни продукти и риба – II степен на професионална квалификация

Специалност 5410204 Производство на алкохолни и безалкохолни напитки – II степен на професионална квалификация

Специалност 5410206 Производство на захар и захарни изделия – II степен на професионална квалификация

Специалност 5410208 Производство на растителни масла, маслопродукти и етерични масла – II степен на професионална квалификация

Професия Хлебар - сладкар (код 541030)

Специалност 5410301 Производство на хляб и хлебни изделия – II степен на професионална квалификация

Специалност 5410302 Производство на сладкарски изделия – II степен на професионална квалификация

Професия Моделиер - технолог на облекло (код 542040)

Специалност 5420401 Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил – III степен на професионална квалификация

Професия Строител (код 582030)

Специалност 5820302 Кофражи – II степен на професионална квалификация

Специалност 5820303 Армировка и бетон – II степен на професионална квалификация

Специалност 5820304 Зидария – II степен на професионална квалификация

Специалност 5820305 Мазилки и шпакловки – II степен на професионална квалификация

Специалност 5820306 Вътрешни облицовки и настилки – II степен на професионална квалификация

Специалност 5820307 Външни облицовки и настилки – II степен на професионална квалификация

Специалност 5820309 Бояджийски работи – II степен на професионална квалификация

Специалност 5820310 Строително дърводелство – II степен на професионална квалификация

Специалност 5820311 Строително тенекеджийство – II степен на професионална квалификация

Специалност 5820312 Покриви – II степен на професионална квалификация

Професия Строител – монтажник (код 582040)

Специалност 5820401 Стоманобетонни конструкции – II степен на професионална квалификация

Специалност 5820402 Метални конструкции – II степен на професионална квалификация

Специалност 5820403 Сухо строителство – II степен на професионална квалификация

Специалност 5820404 Дограма и стъклопоставяне – II степен на професионална квалификация

Професия Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи (код 582050)

Специалност 5820501 Вътрешни ВиК мрежи – II степен на професионална квалификация

Специалност 5820502 Външни ВиК мрежи – II степен на професионална квалификация

Професия Пътен строител (код 582060)

Специалност 5820601 Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях – II степен на професионална квалификация

Професия Помощник в строителството (код 582080)

Специалност 5820801 Основни и довършителни работи – I степен на професионална квалификация

Професия Помощник пътен строител (код 582090)

Специалност 5820901 Пътища, магистрали и съоръжения – I степен на професионална квалификация

Професия Техник-растениевъд (код 621010)

Специалност 6210101 Полевъдство – III степен на професионална квалификация

Специалност 6210102 Зеленчукопроизводство – III степен на професионална квалификация

Специалност 6210103 Трайни насаждения – III степен на професионална квалификация

Специалност 6210107 Растителна защита и агрохимия – III степен на професионална квалификация

Професия Техник-животновъд (код 621040)

Специалност 6210401 Говедовъдство – III степен на професионална квалификация

Специалност 6210402 Овцевъдство – III степен на професионална квалификация

Специалност 6210406 Пчеларство и бубарство – III степен на професионална квалификация

Професия Работник в озеленяването (код 622030)

Специалност 6220301 Озеленяване и цветарство – I степен на професионална квалификация

Професия Здравен асистент (код 723010)

Специалност 7230101 Здравни грижи – III степен на професионална квалификация

Професия Сътрудник социални дейности (код 762020)

Специалност 7620201 Социална работа с деца и семейства в риск – III степен на професионална квалификация

Специалност 7620202 Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания – II степен на професионална квалификация

Професия Социален асистент (код 762040)

Специалност 7620401 Подпомагане на деца – II степен на професионална квалификация

Специалност 7620402 Подпомагане на възрастни – II степен на професионална квалификация

Професия Хотелиер (код 811010)

Специалност 8110101 Организация на хотелиерството – III степен на професионална квалификация

Професия Администратор в хотелиерството (код 811020)

Специалност 8110201 Организация на обслужването в хотелиерството – III степен на професионална квалификация

Професия Камериер (код 811030)

Специалност 8110301 Хотелиерство – I степен на професионална квалификация

Професия Ресторантьор (код 811060)

Специалност 8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения – III степен на професионална квалификация

Специалност 8110603 Кетъринг – III степен на професионална квалификация

Професия Готвач (код 811070)

Специалност 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки – II степен на професионална квалификация

Професия Сервитьор-барман (код 811080)

Специалност 8110801 Обслужване на заведения в обществено хранене – II степен на професионална квалификация

Професия Организатор на туристическа агентска дейност (код 812010)

Специалност 8120101 Организация на туризма и свободното време – III степен на професионална квалификация

Специалност 8120102 Селски туризъм – III степен на професионална квалификация

Професия Екскурзовод (код 812030)

Специалност 8120302 Екскурзоводско обслужване – III степен на професионална квалификация

Професия Аниматор в туризма (код 812040)

Специалност 8120402 Туристическа анимация – III степен на професионална квалификация

Професия Охранител (код 861010)

Специалност 8610103 Физическа охрана на обекти – III степен на професионална квалификация

Професия Спасител при бедствия, аварии и катастрофи (код 861020)

Специалност 8610201 Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи – III степен на професионална квалификация