Проект  VET@HOME, за който ви информирахме по-рано тази година вече има свой уебсайт.

Проектът е съвместна инициатива на 6 организации от 5 държави (България, Испания, Португалия, Хърватия и Северна Македония).

Целта ни е, чрез този проект, да се засили способността на институциите за професионално образование и обучение (ПОО) в Европа и извън нея да предоставят висококачествено, приобщаващо дигитално образование в областта на кулинарните изкуства, адаптирано към стандартите за работа в хранително-вкусовата промишленост след COVID19.

За тази цел, създаваме и пилотираме модел на учебна програма, базирана на модули, за виртуални курсове за практическо професионално обучение по професията “Готвач”, както и разработваме онлайн платформа за виртуално предоставяне на практическо обучение по тази професия.

Проектът VET@HOME се финансира от програма “Еразъм+” в рамките на ключово действие: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики и ще продължи до октомври 2022 г.

Останете с нас за повече информация и ни следвайте за новини на страницата на проекта, както и в социалните мрежи!

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея