Период на изпълнение: 01.10.2018 – 30.09.2020

Проектът е съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз.

Проект № 597848-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ „CULINART: Създаване на съвместна квалификация за професионално образование и обучение в кулинарните изкуства и пилотни пътеки за продължаващо обучение” е съвместна инициатива на 9 организации и има за цел да повиши качеството и релевантността на професионалното образование и обучение (ПОО) в областта на кулинарните изкуства в отговор на актуалните нужди на пазара на труда и с цел повишаване на пригодността за заетост сред младежта, транснационалната мобилност и кариерното развитие.

Общата цел на проект CULINART е повишаване качеството и съответствието на професионалното образование и обучение в областта на кулинарните изкуства в отговор на нуждите на пазара на труда, и с оглед стимулиране на младежката пригодност за заетост, транснационалната мобилност и кариерното развитие.

Тя е дефинирана след обстоен анализ на съществуващата към момента ситуация. Професионалното образование и обучение е преобладаващо ограничено до средното образование, а националните образователни системи в ЕС водят до различни квалификации и стандарти в различните държави-членки. Това създава трудности при валидиране на резултатите от учене, осъществено в чужбина; както и нисък брой учащи, участващи в мобилности.

Основните дейности по проекта включват:

  • разработване на съвместна професионална квалификация по кулинарни изкуства за „приложни специалисти“;
  • разработване на пътеки за по-нататъшно обучение на ниво висше образование;
  • създаване на стратегически международен алианс от доставчици на ПОО и бизнес структури за пилотиране и предоставяне на новата съвместна квалификация и улесняване на прехода от обучение към заетост;
  • създаване на условия за последващата акредитация на съвместната професионална квалификация в страните-партньори по проекта;
  • мобилизиране на заинтересованите страни с цел адаптиране на ПОО по кулинарните професии в съответствие с нарастващата икономическа и социална роля на сектора на хранителните услуги.

ПАРТНЬОРИ

Международен колеж (България)

Висше училище по мениджмънт (България)

FORMACION Y ASESORES EN SELECCION Y EMPLEO (Испания)

Асоциация Gastro Alianza (Испания)

Lycée C. et A. Dupuy – Greta du Velay (Франция)

ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI (Италия)

Proandi – Consultores Associados, Lda – ProANDI (Португалия)

Областна дирекция за национално образование в Мугла (Турция)

Associação de Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega (Португалия)

 

Интернет страница на проекта: http://culinart-europe.eu/index.php/en/

Фейсбук страница:  https://www.facebook.com/CulinArtProject/

Обратно към Проекти