„Обучението по кулинарни изкуства в подкрепа на младежката заетост и социалното включване (CASYS)“, Договор № 2015-1-BG01-KA204-014346

ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЯ: септември 2015 – септември 2017.

Проект CASYS се реализира в рамките на Програма Еразъм+ като е отличен с най-високия резултат от трите одобрени за финансиране български проекта по Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, в обхвата на Стратегическите партньорства в областта на образованието за възрастни.

Инициативата е плод на съвместните усилия на партньори от 7 държави, в т.ч.: Литва, Латвия, Словения, Италия, Испания, Великобритания и България. Водещ партньор е българската организация „Международен колеж“ гр. Добрич – един от учредителите на Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ (АКИГ) и утвърдена обучителна институция с лицензиран център за професионално обучение с над 10 годишна история, която заедно с партньорството на АКИГ, гр. Добрич представлява българското участие в проекта. Чуждестранните партньори също са центрове за продължаващо и професионално обучение, организации, предоставящи образование за възрастни, висши училища, мрежи от неправителствени и младежки организации и т.н.

Двата основни приоритета на проекта са:

  • Повишаване на дигиталната интеграция в обучение, преподаване, обучение и работа с младите хора на различни нива;
  • Насърчаване на обучението по предприемачество и социално предприемачество сред младите хора.

Парньори:

Международен колеж (България)

Асоциация Кулинарни изкуства и гостоприемство (АКИГ) (България)

You.Net (Италия)

Biedriba Eurofortis (Латвия)

Marijampole College (Литва)

Formacion y Asesores en Seleccion y Empleo SL (Испания)

Zaposlitveni Center GEA (Словения)

Обратно към Проекти