След като преживяхме много трудности, свързани с пандемията, сме изключително щастливи да обявим, че ще имаме възможност да продължим да изпълняваме проект VET@HOME и в следващата една година.

След проблемите, предизвикани от невъзможността за нормална работа и пътувания през последните месеци, осъзнахме, че ни е необходимо повече време от планираното, за да завършим успешно инициативата си.

Благодарни сме, че получихме разбиране и от страна на Националната агенция по програма „Еразъм+“ в България, в лицето на Центърът за развитие на човешките ресурси, който ни отпусна още 12 месеца, които ще използваме, за да продължим да развиваме и подобряваме резултатите.

Ще продължим да изпълняваме проект VET@HOME до края на октомври 2023 г. и ще ви държим в течение за следващите дейности.