Международен колеж си партнира с редица организации със стопанска и нестопанска цел, за да осигури качествено и ефективно обучение за своите курсисти. Дългогодишни партньори на МК са: