Международен Колеж, в рамките на проект CULINART търси мотивирани участници от България, Испания, Италия, Франция, Португалия и Турция, които да се включат в международно КУЛИНАРНИ обучение

  • Обучението е предназначено да тества ново-разработената по проекта квалификация за Шеф-готвач в реални условия. Занятията и ще бъдат осъществени като поредица от пилотни обучителни сесии под формата на мобилност на обучаеми.
  • По трима избрани участници от всяка държава ще имат възможност да пътуват в рамките на обучението, фокусирано върху подбрани обучителни модули, и практически да придобият опит, заемайки за кратко реални работни позиции.
  • Предвидени са общо три обучителни сесии като всяка една обхваща по две държави. Обучаемите ще прекарат последователно по три дни във всяка от държавите.
  • Обучението ще се провежда на английски език и следва кандидати да владеят свободно езика

 

Подробна информация относно изискванията към желаещите да се включат, както и как да  кандидатствате за курса, е налична на интернет страницата на проекта: http://culinart-europe.eu