Материално-техническа база за провеждане на обучения:

  • Модерни обучителни зали, оборудвани с презентационна и конферентна техника
  • Високотехнологични компютърни лаборатории

Предлагаме възможност за наемане на залите и оборудването, с което разполагаме

  • Модерни обучителни зали, оборудвани с презентационна и конферентна техника
  • Високотехнологични компютърни лаборатории

Предлагаме възможност за наемане на залите и оборудването, с което разполагаме

Наем на зали Наем на озвучителна техника
база premises and facilities

Учебни кухни

Учебните ни корпуси в Добрич и Варна разполагат със собствени учебни ресторанти, кухни, бар с технологично оборудване, отговарящо на съвременните тенденции в бранша

Учебни ресторанти

Библиотечно-информационен център

Библиотечно-информационен център с над 20 самостоятелни читателски места, оборудвани с компютърни конфигурации, офис-техника и изключително богат книжен и дигитален фонд на български и английски език в различни области (Хотелиерство, ресторантьорство, мениджмънт, маркетинг, софтуерни технологии, туризъм и др)

Бази за настаняване

  • Общежитие с уютни апартаменти и стаи с удобна локация в непосредствена близост до централна градска част в гр. Добрич и град Варна
  • Учебен хотел, подходящ за провеждане на практическо обучение в сферата на туризма и хотелиерството