Ние сме една от малкото образователни институции в страната, лицензирани да провеждат курсове за придобиване на квалификацията „корабен готвач“.

Според Международната морска трудова конвенция и заповед № 118/2013 на Морска администрация, позицията „корабен готвач“ може да бъде заемана единствено от квалифициран персонал, притежаващ сертификат за придобита квалификация, издаден от Изпълнителна агенция „Морска администрация“. Единствено институциите, одобрени от Морска администрация могат да провеждат обучения за придобиването на такъв сертификат.

Към момента ни е сме една от малкото образователни институции в България, които притежават лиценз по заповед № 3-324/07.10.2013 на изпълнителния директор на Морска администрация.

След успешното преминаване на курса, участниците получават международен сертификат за професионална квалификация „корабен готвач“

Броят на учебните часове може да варира между 191 и 484, в зависимост от предварително придобитите квалификации в сферата на готварството. Целият курс може да бъде с продължителност до 3 месеца. Занятията се провеждат в нашата модернизирана база в град Добрич.

За участниците от други градове можем да предоставим и общежитие в сградата на колежа.

Обучението може да се провежда на български и на английски, което го прави достъпно за участници от странта и чужбина.

Формуляр за кандидатстване (на български)

Application form (in English)

За повече информация и кандидатстване: marine.academy@vumk.eu