В този брой ще научите повече за проучванията, направени по проекта, първата партньорска среща, която проведохме присъствено, резултатите от проекта и докъде сме стигнали с тяхното разработване, как ще работи платформата за електронно обучение и какво все още предстои да бъде направено през следващите месеци.


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.