През следващите месеци ще представим проекта и работата си, чрез поредица от електронни бюлетини, които ще бъдат публикувани на нашия уебсайт, както и на страницата ни във Фейсбук.

Следете ни, за да научавате всичко ново, което се случва по нашия проект!


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.