Събитието беше организирано днес (16.10.2023 г.) от испанския ни партньор FASE в Сарагоса и имаше за цел да сподели резултатите от проекта със заинтересованите страни, да обсъди основните предизвикателства и стратегиите, приложени от доставчиците на ПОО по време на пандемията, както и да обмени добри практики в тези области.
Събитието беше предавано на живо за широката аудитория на страницата на проекта във Facebook.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.