На 25 октомври 2023 г. се проведе първото от двете издания на Националната конференция “Практическото професионално образование и обучение в дигиталната ера”. Събитието беше организирано от екипа на проект VET@HOME от “Международен колеж” ООД и се състоя в град София.
Представихме резултатите и продуктите, разработени в рамките на проекта VET@HOME, и имахме удоволствието да фасилитираме една много ползотворна дискусия за бъдещето на ПОО в професии, свързани с кулинарните изкуства. Спряхме се и на необходимостта от актуализиране на политиките и нормативната уредба, които обсъждахме с представители на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) в България, професионални гимназии по туризъм от София, Банкя и Пещера, центрове за ПОО и други заинтересовани страни.
Участниците споделиха желание и готовност да се възползват от инструментите и ресурсите, предоставени от проекта VET at HOME, както и положителна нагласа за продължаване и надграждане на инициативата в следващи дейности и проекти.
Предстои и второ издание на Националната конференция за представяне на проекта и неговите постижения, което ще се проведе на 31.10.2023 г. във Варна и ще отбележи официалното приключване на VET@HOME.Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея..