Мисията на Международен Колеж е да подпомага модернизирането на професионалното образование и обучение в България. Нашата основна цел е затвърдим и промотираме взаимовръзката между пазара на труда и всички форми на образование и обучение

Факти и цифри
  • Повече от 15 години опит в сферата на професионалното образование и обучение
  • Над 3000 завършили курсисти
  • Предлагаме обучение по 39 професии и 76 специалности в областта на икономиката, ИТ, туризма и селското стопанство, езикови курсове за начинаещи и напреднали
  • Провеждали сме обучения по заявки на Министерски съвет, Министерство на труда и социалната политика и Държавен фонд „Земеделие“, Министерство на правосъдието, Агенция за устойчиво енергийно развитие, Общини и други
  • Регистрирани сме като доставчик на обучения по ключови компетенции за безработни и заети лица по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (по схеми „Аз, мога“, „Адаптивност“, „Първа работа“ и „Подкрепа за българските предприемачи“)
  • Партнираме си с над 40 частни и неправителствени организации
  • Ние сме една от малкото обучителни институции в страната, одобрена от Изпълнителната агенция „Морска администрация“ на Република България да провежда обучения за придобиване на международно признат сертификат по професията „Корабен готвач“
История и настояще

Центърът за професионално обучение към Международен колеж е лицензиран през 2004 г. и е пълноправен член на Асоциацията на лицензираните центрове за професионално обучение (АЛЦПО). Това е първата в България образователна институция, която преподава изцяло на английски.

От 2010 е доставчик на обучения по ключови компетенции за безработни и заети лица по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Центърът провежда занятия в учебните си бази в град Добрич и Варна. Обучения могат се организират по заявка на работодател в удобно за него време и място. Учебната програма съобразена със Закона за професионалното образование и обучение.

Преподавателския състав на Международния колеж включва опитни експерти не само от България, но и от Великобритания, Испания, Холандия, Мексико, Русия.

Международен колеж е водещ доставчик на професионално образование и обучение (ПОО) в секторите на туризма и кулинарията в България. Притежаваме сериозни познания и опит в разработването на учебни програми, валидирането на умения, разработването на методически насоки и развиването на пътеки за обучение в ПОО и висшето образование. Базираме се на установения опит и традиции, които успешно съчетаваме с иновативни техники на преподаване и информационни технологии.

Завършилите курс към Центъра ще могат да се реализират на пазара на труда или да продължат обучението си във Висше училище по мениджмънт (ВУМ), гр. Варна.

ВУМ е специализирано висше училище с над 20 годишна история, акредитирано в България и разпознато в световен мащаб. Понастоящем, Висшето училище е едно от водещите по интернационализация сред образователните институции в Централна и Източна Европа. ВУМ предлага бакалавърски и магистърски програми по бизнес и мениджмънт, бизнес информационните системи, софтуерните системи и технологии, както в областта на туризма.