Международен Колеж

ул. България №3,

9300 гр. Добрич

тел: +(359) 58 655 620

e-mail: i_college@mk-edu.eu