Международен колеж
Програма АЗ МОГА

 

Програма АЗ МОГА на ОП "Развитие на Човешките Ресурси" и Агенция по Заетостта Ви предлага възможност за повишаване на квалификацията по избрана от Вас професия, напълно БЕЗПЛАТНО!

ЦПО към Международен Колеж ООД лицензиран доставчик на услугата. Ние предлагаме курсове по 30 професии и 70 специалности. Курсовете са с различна продължителност, според вида на обучението. Предлагаме и краткосрочни курсове за тези от Вас, които предпочитат бързите и интензивни форми на обучение.

Ето и някои от предлаганите от нас курсове (подробни списъци можете да намерите в раздел Обучения)

 • Чуждоезикови обучения – английски, немски и испански език
 • Разработване на бизнес план за банково кредитиране
 • Успешно водене на преговори
 • Бизнес кореспонденция/Бизнес етикет и протокол
 • Работа с клиенти
 • Трудово-правни отношения и администриране на персонала
 • Работа в екип и ефективно управление на екипи
 • Практическо прилагане на изискванията за безопасност на храните
 • Разработване и управление на проекти
 • Електронна търговия и електронен маркетинг
 • Компютърно счетоводство
 • Умения за работа с програма Photoshop
 • Умения за работа с MS Word и MS Excel
 • Презентационни умения с MS Office – MS PowerPoint и MS Publisher
 • Работа със специализиран хотелски софтуер ClockBS Evolution

Изберете Център за професионално обучение към Международен Колеж ООД и ще получите:

 • Нови знания и умения за по-лесно и по-бързо справяне с работните ви задачи
 • Възможност за преквалификация или актуализация на настоящата професия
 • Получаване на допълнителна квалификация и сертифициране с държавно признат документ
 • По-голяма адаптивност към изискванията на динамично променящия се пазар на труда
 • Възможност за по-високо заплащане