Международен колеж
Контакти

 

 

ул. България №3
9300 гр. Добрич
България
Тел: 058 655 620
Факс: 058 605 760

ул. “Оборище” №13а
9000 гр. Варна
България
Тел: 052 620 871