Международен колеж
Обучения

 

Център за професионално обучение към Международен Колеж ООД е лицензиран с Лиценз № 20041215 на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение с решение на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение.
Лицензът на ЦПО към Международен Колеж ООД е за следните 30 професии и свързаните с тях 70 специалнотси:

 1. Професия “Счетоводител”, код 34401
 2. Професия “Икономист – мениджър”, код 345010
 3. Професия “Сътрудник в малък и среден бизнес”, код 345050
 4. Професия “Оператор на компютър”, код 345100
 5. Професия “Техник на компютърни системи”, код 523050
 6. Професия “Техник - растениевъд”, код 621010
 7. Професия “Техник - животновъд”, код 621040
 8. Професия “Хотелиер”, код 811010
 9. Професия “Готвач”, код 811070
 10. Професия “Сервитьор – барман”, код 811080
 11. Професия “Продавач - консултант”, код 341020
 12. Професия “Маркетолог”, код 342010
 13. Професия “Фирмен мениджър”, код 345020
 14. Професия “Офис - мениджър”, код 346010
 15. Професия “Електромонтьор”, код 522020
 16. Професия “Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”, код 522040
 17. Професия "Монтьор по комуникационни системи", код 523020
 18. Професия “Оператор в хранително - вкусовата промишленост”, код 541020
 19. Професия “Хлебар-сладкар”, код 541030
 20. Професия “Моделиер – технолог на облекло”, 542040
 21. Професия “Строител”, код 582030
 22. Професия “Строител - монтажник”, код 582040
 23. Професия “Монтажник на В и К мрежи” , код 582050
 24. Професия “Пътен строител”, код 582060
 25. Професия “Администратор в хотелиерството”, код 811020
 26. Професия “Камериер”, код 811030
 27. Професия “Ресторантьор”, код 811060
 28. Професия “Организатор на туристическа агентска дейност”, код 812010
 29. Професия “Екскурзовод”, код 812030
 30. Професия “Аниматор”, код 812040

Езикови курсове

ЦПО към Международен Колеж ООД предлага курсове по:

 • Английски език
 • Немски език
 • Испански език
 • Френски език

Предлаганите курсове са от 1-во ниво – за начинаещи до 4-то ниво – за напреднали. Предлагаме и специализирани курсове:

 • Първи сертификат – First Certificate of English (FCE)
 • Втори сертификат – Certificate of Advanced English (CAE)
 • Пръфишънси – Certificate of Proficiency in English (CPE)
 • TOEFL
 • SAT

При проявен интерес може да се организира курс и по друг чужд език!