Международен колеж
Начало

Центърът за професионално обучение (ЦПО) е модерна и утвърдена образователна институция с иновационен подход в областта на обучението на младежи и възрастни, основан на дългогодишен опит и традиции. Лицензиран е (Лиценз № 20041215) на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение с решение на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение.


Центърът за професионално образование функционира към Международен колеж и осигурява професионално обучение за придобиване на професионална квалификация, допълнителна квалификация и преквалификация по 30 професии и 70 специалности в сферата на икономиката, туризма, селското стопанство. Завършилите курс към Центъра ще могат да се реализират на пазара на труда или да продължат обучението си във Висше Училище Международен Колеж - гр. Добрич.


За тези от Вас, които предпочетат да продължат обучението си във Висше Училище Международен Колеж - гр. Добрич, ние предлагаме една уникална възможност - част от придобитите знания и кредити могат бъдат трансферирани и признати от ВУМК.